Velkommen!

På disse nettsidene finner du info om det nordiske forskningsnettverket om unge mennesker i risiko for marginalisering eller sosial utstøting.

Nettverket ble etablert våren 2013, og består pr i dag av forskere fra 16 nordiske universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og kunnskapsmiljøer. Forskerne møtes vanligvis til arbeidsseminarer to ganger i året. Arbeidsspråket i nettverket er skandinavisk. Vi arbeider for tiden med en felles nordisk antologi om situasjoen for unge mennesker som av ulike grunner er i risiko.

Reklamer