Felles forskningsprosjekt

Unges stemmer og ungdomsforskning i Norden. Hverdagsliv, tilhørighet og utenforskap.

Det nordiske forskernetværket påbegynder i 2016 et fælles, tværnordisk forskningsprosjekt. Tema vil være de mangfoldige stemmer fra ungdom, som på forskellige måder bevæger sig i ungdomslivets grænselande, og som kæmper for at finde en plads i livet, hvor de trives og lykkes. Det kan være unge der oplever psykisk sårbarhed, udenforskab til skole, arbejdsliv eller sociale netværk. Opphold i dette ’grenselandet’ er ikke statisk. Unge kan oppleve utenforskap i noen sammenhenger og livssituajoner, innenforskap og tilhørighet i andre.

Formålet med projektet er at løfte nordisk ungdoms egne mangfoldige stemmer frem. Vi er interessert i unges fortellinger om hverdagsliv, drømmer, og tilhørighet når livet byder på udfordringer og risiko for marginalisering. Slik vil vi udvikle ny kunnskap og en ny metodisk platform.

Projektet har en fælles, bred projekt­overbygning, som forskernes forskellige forskningsaktiviteter defineres ind under. Aktiviteter kan være delprojekter som har ulik kobling til hovedprosjektet, men som tematisk faller inn under nettverkets tema.

Nettverket samles to ganger i året, og her vil delprojekternes aktiviteter og resultater være hovedindholdet. Dette gir muligheder for at udvikle tværgående analyser, og nye undertemaer. Deler av nettverket vi kunne arrangere supplerende møter, der de eksempelvis holder egne ungdomssamlinger eller involverer andre aktørgrupper. Den fælles, overgribende projektramme vil slik legge til rette for at skabe og formidle fælles viden på tværs af de nordiske lande, og med dette afsæt udvikle teori, begreber og metoder.

Det er en fælles ambition i projektet at invitere de unge til at medvirke aktivt i vidensproduktionen. Projektet ønsker at involvere sig, og involvere unge, i processer og aktiviteter, hvor ulike erfaringer, perspektiver og stemmer kan blive synlige gennem mange forskellige udtryksformer og medier. Målet er ikke at skabe én ny fortælling om hvordan hverdagslivet i det ungdomsliv med udfordringer ser ud. Vi vil invitere vi til en eller flere ungdomssamlinger og/eller -konferencer, hvor også unge kan samles, på tværs af lokale projekter og på tværs af lande, og udveksle og udvikle viden om unges hverdagsliv, tilhør og udenforskab i Norden

Tidsperspektivet vil være tre år.