Kontakt

Om du vil kontakte oss kan du legge inn en kommentar nedenfor, eller sende oss en e-post til  Trine Wulf-Andersen: wulf@ruc.dk eller Reidun Follesø: Reidun.Folleso@nord.no